Ga naar de inhoud

Schoolvakanties in België 2023-2024-2025 (alle gemeenschappen)

  Wanneer zijn de schoolvakanties in België in 2023-2024 en 2024-2025? Waarom en hoe verschillen de data van rustperioden voor Belgische schoolkinderen? In deze publicatie geeft ALYO.Info de exacte data van de zomer-, herfst-, kerst-, lente- en paasvakantie in alle taalgemeenschappen in België in 2023, 2024 en 2025.

  De structuur van het schoolsysteem in België

  Het grondgebied van België is verdeeld in gewesten en taalgemeenschappen. Er zijn er maar drie: het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor de duidelijkheid hebben we ze op de kaart gemarkeerd:

  Belgische regio's
  Kaart van de regio’s van België. Legenda: geel – Vlaams Gewest; rood – Waals Gewest, zwart – Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  België heeft drie officiële talen: Nederlands, Frans en Duits. Dit koninkrijk heeft ook drie taalgemeenschappen: Vlaams, Frans en Duits. De grenzen en territoria van regio’s en taalgemeenschappen vallen niet altijd samen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoort zowel tot de Vlaamse als tot de Franse Gemeenschap. En de Duitse gemeenschap maakt deel uit van het Waalse Gewest.

  Belgische taalgemeenschappen op de kaart
  Kaart van taalgemeenschappen in België. Legenda: bruin – Vlaamse Gemeenschap, oranje – Franse Gemeenschap, grijs – Duitstalige Gemeenschap; blauw – Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Vlaamse en Franse Gemeenschap). Bron: Kneiphof (origineel) en Finn Bjørklid (kleur, tekst)CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

  Het schooljaarrooster is afhankelijk van tot welke taalgemeenschap uw school behoort. Schoolvakanties zijn in principe hetzelfde, maar hebben verschillende namen. De schoolvakanties in februari worden in het Vlaams bijvoorbeeld “Lentevakantie” genoemd. En in de Franse gemeenschap heten ze officieel “Carnavalsvakanties”. Hieronder geven we de schoolvakantiedata in België 2023-2024 en 2024-2025 voor alle gemeenschappen.

  Waarom is het schooljaarrooster anders en wat zijn de gevolgen?

  Historisch gezien was het onderwijssysteem in het Koninkrijk België niet gecentraliseerd. Elke taalgemeenschap koos haar eigen richting. Het land was aanvankelijk sterk gedecentraliseerd, wat gevolgen had voor de onderwijssector.

  Bovendien had de nabijheid van andere landen een grote invloed. De Vlaamse Gemeenschap neigt naar Nederland, de Franse Gemeenschap naar Frankrijk, en de Duitstalige Gemeenschap naar Duitsland. Dergelijke verschillen hebben een negatieve invloed op de processen in het land.

  Zo spreekt vrijwel de gehele bevolking van de Duitstalige gemeenschap Duits. Omdat er geen universiteiten op het grondgebied zijn, worden jongeren gedwongen te vertrekken om in Vlaanderen, de Franse Gemeenschap of Duitsland te studeren. Nadat ze een specialiteit hebben ontvangen, vestigen ze zich vaak buiten hun thuisland. Nu is dit bijzonder eenvoudig: aangezien België deel uitmaakt van de Europese Unie, zijn de grenzen open voor zijn inwoners.

  Verschillen in schooljaarroosters veroorzaken ongemak voor gezinnen met kinderen in verschillende taalgemeenschappen. Het gedecentraliseerde karakter van het onderwijssysteem maakt het voor studenten lastiger om met elkaar te communiceren. Hetzelfde geldt voor leraren.

  Schoolvakanties in België 2023-2024

  Hieronder geven we de exacte data voor de schoolvakanties 2023-2024 in de Belgische scholen. We vermelden ook vakanties en extra niet-schooldagen waarop schoolkinderen geen les hebben.

  Vlaamse Gemeenschap

  • Zomervakantie 2023 – van 1 juli (zaterdag) tot 31 augustus (donderdag).
  • De eerste dag van het schooljaar 2023-2024 is 1 september (vrijdag) 2023.
  • Herfstvakantie 2023 – van 30 oktober (maandag) tot 5 november (zondag).
  • Kerstvakantie – van 25 december 2023 (maandag) tot 7 januari 2024 (zondag).
  • Voorjaarsvakantie 2024 – van 12 februari (maandag) tot 18 februari (zondag).
  • Paasvakantie 2024 – van 1 april (maandag) tot 14 april (zondag).
  • Zomervakantie 2024 – van 1 juli (maandag) tot 31 augustus (zaterdag).

  Vrije dagen tijdens vakanties:

  • 11 november 2023 (zaterdag) – Wapenstilstand 1918.
  • 1 mei 2024 (woensdag) – Dag van de Arbeid.
  • 9 en 10 mei 2024 (donderdag en vrijdag) – Hemelvaart van Christus.
  • 20 mei 2024 (maandag) – Drie-eenheid.

  Belangrijk! Leerlingen die correspondentiekunstonderwijs volgen, hebben pas op 9 mei rust. Voor degenen die deeltijds kunst- en volwassenenonderwijs volgen, kunnen 11 en 12 mei (zaterdag en zondag) schooldagen zijn.

  Franse gemeenschap

  • Zomervakantie 2023 – van 8 juli (zaterdag) tot 27 augustus (zondag).
  • De eerste dag van het schooljaar 2023-2024 is 28 augustus (maandag) 2023.
  • Feestdagen voor Allerheiligen 2023 – van 23 oktober (maandag) tot 3 november (vrijdag).
  • Kerstvakantie (wintervakantie) – van 25 december 2023 (maandag) tot 5 januari 2024 (vrijdag).
  • Carnavalsvakantie 2024 – van 26 februari (maandag) tot 8 maart (vrijdag).
  • Voorjaarsvakantie 2024 – van 29 april (maandag) tot 10 mei (vrijdag).
  • Zomervakantie 2024 – van 6 juli (zaterdag) tot 25 augustus (zondag).

  Vrije dagen tijdens vakanties:

  • 27 september 2023 (woensdag) – Dag van de Franse Gemeenschap.
  • 1 april 2024 (maandag) – Paasmaandag.
  • 20 mei 2024 (maandag) – Drie-eenheid.

  Duitstalige gemeenschap

  Belangrijk! In de Duitstalige Gemeenschap van België zijn er op zaterdag geen lessen op alle scholen behalve de Muziekacademie. Zondag zijn alle onderwijsinstellingen gesloten voor docenten en studenten.

  • Zomervakantie 2023 – van 1 juli (zaterdag) tot 31 augustus (donderdag) 2023.
  • De eerste dag van het schooljaar 2023-2024 is 1 september (vrijdag) 2023.
  • Feestdagen voor Allerheiligen 2023 – van 30 oktober (maandag) tot 4 november (zaterdag).
  • Kerstvakantie – van 25 december 2023 (maandag) tot 6 januari 2024 (zaterdag).
  • Carnavalsvakantie (carnavalsvakantie) 2024 – van 12 februari (maandag) tot 17 februari (zaterdag).
  • Paasvakantie 2024 – van 1 april (maandag) tot 13 april (zaterdag).
  • Zomervakantie 2024 – van 29 juni (zaterdag) tot 1 september (zondag).

  Vrije dagen tijdens vakanties:

  • 11 november 2023 (zaterdag) – Wapenstilstand 1918.
  • 15 november 2023 (woensdag) – Dag van de Duitstalige Gemeenschap.
  • 1 mei 2024 (woensdag) – Dag van de Arbeid.
  • 9 mei 2024 (donderdag) – Hemelvaart van Christus.
  • 20 mei 2024 (maandag) – Drie-eenheid.

  Schoolvakanties in België 2024-2025

  In deze rubriek vindt u de officiële schoolvakantiedata 2023-2024 voor kinderen in België. We vermelden ook feestdagen en extra vrije dagen waarop scholen gesloten zijn voor studenten en docenten.

  Vlaamse Gemeenschap

  • Zomervakantie 2024 – van 1 juli (maandag) tot 31 augustus (zaterdag).
  • De eerste dag van het schooljaar 2024-2025 is 2 september (maandag) 2024.
  • Herfstvakantie 2024 – van 28 oktober (maandag) tot 3 november (zondag).
  • Kerstvakantie – van 23 december 2024 (maandag) tot 5 januari 2025 (zondag).
  • Voorjaarsvakantie 2025 – van 3 maart (maandag) tot 9 maart (zondag).
  • Paasvakantie 2025 – van 7 april (maandag) tot 21 april (zondag).
  • Zomervakantie 2025 – van 1 juli (dinsdag) tot 31 augustus (zondag).

  Vrije dagen tijdens vakanties:

  • 11 november 2023 (maandag) – Wapenstilstand 1918.
  • 1 mei 2024 (donderdag) – Dag van de Arbeid.
  • 29 en 30 mei 2024 (donderdag) – Hemelvaart van Christus.
  • 9 juni 2024 (maandag) – Drie-eenheid.

  Belangrijk! Studenten die correspondentiekunstonderwijs volgen, hebben alleen rust op 29 mei. Voor degenen die deeltijds kunst- en volwassenenonderwijs volgen, kunnen 31 mei en 1 juni (zaterdag en zondag) schooldagen zijn.

  Franse gemeenschap

  • Zomervakantie 2024 – van 6 juli (zaterdag) tot 25 augustus (zondag).
  • De eerste dag van het schooljaar 2024-2025 is 26 augustus (maandag) 2024.
  • Feestdagen voor Allerheiligen 2024 – van 21 oktober (maandag) tot 3 november (zondag).
  • Kerstvakantie (wintervakantie) – van 23 december 2024 (maandag) tot 5 januari 2025 (zondag).
  • Carnavalsvakantie 2025 – van 24 februari (maandag) tot 9 maart (zondag).
  • Voorjaarsvakantie 2025 – van 28 april (maandag) tot 11 mei (vrijdag).
  • Zomervakantie 2025 – vanaf 5 juli (zaterdag).

  Vrije dagen tijdens vakanties:

  • 27 september 2024 (vrijdag) – Dag van de Franse Gemeenschap.
  • 11 november 2024 (maandag) – Wapenstilstand 1918.
  • 21 april 2025 (maandag) – Paasmaandag.
  • 29 mei 2025 (donderdag) – Hemelvaart van Christus.
  • 9 juni 2025 (maandag) – Drie-eenheid.

  Duitstalige gemeenschap

  De begin- en einddata van de schoolvakanties in de Duitstalige Gemeenschap van België worden één academiejaar op voorhand vastgelegd. Zo werd in december 2022 de planning voor 2023-2024 goedgekeurd.

  We volgen de publicaties van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap van België. Zodra er informatie beschikbaar komt over de planning voor het schooljaar 2024-2025 en de schoolvakanties, zullen wij deze publiceren.

  In deze publicatie sprak ALYO.Info over de schoolvakanties in België 2023-2024 en 2024-2025. gaf de exacte data van vakantieperiodes en schoolverlof voor feestdagen in de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap. Deel dit bericht zeker met je vrienden!